01-07-2021

VanDrie Group lanceert digitaal MVO-platform

De VanDrie Group heeft haar jaarlijkse rapportage op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) over 2020 online gepubliceerd. Op een nieuw, interactief digitaal platform wil het familiebedrijf samenwerkingspartners beter en vaker informeren over behaalde resultaten, strategie en uitdagingen.


“Onze strategie is om realiseerbare en realistische verbeterstappen te zetten die leiden tot een duurzame veehouderij en veilige voedselproductie”, aldus Marijke Everts, Director Corporate Affairs. “Ons familiebedrijf is gedreven door waarden die passen bij ons DNA. Dat heeft te maken met betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Goed zorgen voor onze mensen, onze dieren en de aarde en tegelijkertijd proberen om onze verduurzamingsroute om te zetten in een positieve business case.” 

2020 stond ook voor de VanDrie Group in het teken van COVID-19. Het bedrijf werd geconfronteerd met grote marktverstoringen door de sluiting van de horeca, oplopende vriesvoorraden, langere leegstandsperiodes bij kalverhouders en grootschalige aanpassingen in productielocaties om veilige arbeidsomstandigheden te kunnen bieden aan medewerkers. Everts: “De impact van de COVID-19-pandemie heeft op korte termijn acties van ons gevraagd. Met de niet-aflatende inzet van medewerkers, kalverhouders, toeleveranciers en afnemers hebben we de storm weten te doorstaan. Tegelijkertijd hebben deze bijzondere omstandigheden een vergrootglas gelegd op bestaande trends en ontwikkelingen die op langere termijn impact op onze bedrijfsvoering zullen hebben. Dat geldt zeker voor thema’s als klimaat en milieu.”

De VanDrie Group zet daarom sterk in op technologische innovaties om processen in dierlijke eiwitketens duurzamer en veiliger te maken. In 2020 werd Drieveld in het Gelderse Uddel geopend. Hier gaat de Research & Development (R&D)-afdeling van de VanDrie Group helpen om ontwikkeling in de keten te versnellen. Enerzijds door het doen van praktijkgericht onderzoek naar alternatieve grondstoffen, voeders om emissies te reduceren en smart farming en anderzijds door het delen van kennis en innovaties met ketenpartners en stakeholders. Labora, het laboratorium van de VanDrie Group werd in 2020 verbouwd en uitgebreid om innovaties op het vlak van microbiologisch onderzoek en het opsporen van ziektekiemen te implementeren. Ook nam de VanDrie Group deel aan diverse onderzoekstrajecten zoals No Time To Waste in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Het traject gaat op zoek naar slimme membranen die stikstofcomponenten uit waterige mestvloeistoffen te halen, waardoor stikstofuitstoot uit stallen uitzienlijk kan worden verminderd.

Marijke Everts: “We beseffen terdege dat we als groot bedrijf kritisch worden gevolgd. Met grootte komt natuurlijk logischerwijs meer impact en in ultimo meer verantwoordelijkheid. Via innovatie en investeringen nemen we daarom komende jaren actief maatregelen om negatieve effecten van onze productie te verminderen en te voorkomen. Wij willen voldoen aan de standaarden die van ons verwacht worden en passen bij onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. We beseffen dat we een voorbeeldfunctie hebben en integer moeten handelen. Dat betekent ook dat we doelen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen absoluut willen behalen. Het digitale MVO-platform biedt ons de gelegenheid om beter en vaker over onze voortgang op deze doelen te communiceren.”

Bezoek het digitiale platform hier.  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding