Vlees van het Hollands rund

In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien. Deze koeien zorgen gemiddeld 5 jaar voor de productie van melk. Tussen de 20 en 30% van de Nederlandse melkkoeien worden per jaar uit de melkproductie gehaald. Dat is het dubbel doel: van melkvee naar rundvlees. 

Melkveehouders zorgen uiteraard zo goed mogelijk voor hun koeien. De koeien zijn het kapitaal van de boeren. Goede gezondheid van de koeien en zo min mogelijke ziektes is het streven van alle melkveehouders. Daarvoor heeft de Nederlandse zuivelsector een aantal doelen gesteld. Er moet verantwoord omgegaan worden met het eventueel toedienen van antibiotica. Alleen als het echt nodig is krijgt de koe antibiotica volgens de standaarden van de Autoriteit Diergeneesmiddelen.

Ameco heeft zelfs kalfsvlees met het Beter Leven kenmerk, afgegeven door de Nederlandse Dierenbescherming. Het kalfsvlees dat onder het Beter Leven kenmerk valt, voldoet aan hogere eisen op het gebied van dierenwelzijn. Zo schrijft de Dierenbescherming voor dat de ruwvoerverstrekking ruim boven de Europese normen moet zijn, zodat ook hogere Hb-waarde gerealiseerd kunnen worden. Alle dieren die gehouden worden door de VanDrie Group voldoen aan deze, extra, eisen. Beter Leven stelt ook andere eisen, zoals limieten aan de transportafstanden. De Dierenbescherming heeft het recht onaangekondigd controles te houden.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding